LAT / ENG / RUS /

Eksperti

Lai nodrošinātu neatkarīgu un profesionālu Purvīša balvas kandidātu izvēli, LNMM sadarbībā ar Muzeja patronu SIA Alfor izveido neatkarīgu mākslas ekspertu darba grupu septiņu cilvēku sastāvā. Pretendentus Balvas saņemšanai var nominēt tikai Ekspertu darba grupas locekļi. Katra ekspertu darba grupa strādā divus gadus. Eksperti ik ceturksni izvirza nominantus Balvai, tādējādi aptverot un izvērtējot mākslas notikumus nepārtraukti. Purvīša balvas organizācijas komiteja publisko ekspertu nominācijas. Ekspertu uzdevums darba perioda beigās ir izvērtēt visus divu gadu laikā publiskotos nominantus un no to vidus izvirzīt Purvīša balvai ne vairāk kā astoņus māksliniekus vai mākslinieku grupu, kas pārstāv Latvijas mākslu Latvijā un pasaulē ar izcilu mākslas darbu.