Šogad pirmo reizi Latvijas laikmetīgā māksla tiks reprezentēta arī Venēcijas mākslas biennāles oficiālajā Paralēlajā programmā. 56.Starptautiskajā Venēcijas mākslas biennālē būs skatāma izstāde "Ornamentālisms. Purvīša balva. Latvijas laikmetīgā māksla" ar astoņu Latvijas mākslinieku piedalīšanos. Izstāde norisinās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē publiskās diplomātijas un kultūras programmas laikā.

Ekspozīcijas balsts ir prestižākā apbalvojuma Latvijas laikmetīgajā mākslā – Purvīša balvas – iniciētā un organizētā aktuālā mākslas procesa dokumentācija astoņu gadu garumā. Izstādes kurators, starptautiski pazīstamais mākslas teorētiķis Viktors Miziano (Victor Misiano) izvēlējies astoņus māksliniekus no visiem Purvīša balvas pastāvēšanas vēsturē nominētajiem autoriem, kas, viņaprāt, atklāj Latvijas laikmetīgās mākslas domāšanas virzienus un izpausmes formas. Izstādē iekļauti Purvīša balvu jau ieguvušo mākslinieku Katrīnas Neiburgas, Kristapa Ģelža, Andra Eglīša un Miķeļa Fišera darbi, kā arī Purvīša balvas nominantu Ievas Epneres, Ģirta Muižnieka, Romana Korovina un apvienības "Orbīta" darbi.

Viktors Miziano saka: "Izstādē vēlējāmies demonstrēt izcilas Latvijas mākslas parādības, kas uzsver nacionālās domāšanas īpatnības un vienlaikus apliecina Latviju kā spilgtu pasaules mākslas kopainas sastāvdaļu. “Ornamentālisms” piedāvā astoņas individuālas pozīcijas; daudzējādā ziņā tās ir pilnīgs pretstats cita citai, tomēr pilnīgi vienisprātis vienā noteiktā aspektā. Tām visām ir kopīgs izejas punkts: jo vairāk māksla apzinās pati savu iluzoro dabu, jo vairāk tā sniedzas pāri empīriskajai pieredzei un atklāj īsto dzīvi. Ornaments ir mākslas griba (Kunstwollen), kurai cauri spīd dzīves dvēsele."